Sveiciens 8.martā !

No Tags | Jaunumi | Sveiciens 8.martā ! nav komentāru

«Starptautiskā sieviešu diena — starptautiskā sieviešu solidaritātes diena cīņā par sieviešu līdztiesību ekonomiskajā, sociālajā un politiskā jomā.

Lēmumu par sieviešu dienas svinēšanu pieņēma 2. starptautiskajā sociālistiskajā sieviešu konferencē (1910. gadā Kopenhāgenā) pēc Klāras Cetkinas ierosinājuma. Pirmo reizi sieviešu diena tika svinēta 1911. gadā Vācijā, Dānijā, Austroungārijā, Šveicē; Krievijā pirmo reizi — Pēterburgā. Līdz 1914. gadam sieviešu diena tika svinēta dažādos marta mēneša datumos, kopš 1914. gada to svin tieši 8. martā. PSRS u.c. sociālistiskās valstīs, kur sievietes ir atbrīvojušās no sociālās apspiestības un izcīnījušas līdztiesību ar vīriešiem, sieviešu diena mobilizē sievietes aktīvai darbībai saimnieciskajā, sabiedriski politiskajā un kultūras dzīvē. Kapitālistiskajās valstīs sieviešu diena ir cīņas diena par sieviešu tiesībām un sociālo progresu. Ar PSRS Augstākās padomes prezidija 1965. 8. maija dekrētu sieviešu diena pasludināta par brīvdienu.»
(Izraksts no Latvijas Padomju enciklopēdijas 9.sējuma)

 

Meitenes un dāmas, lai Jums priecīga Starptautiskā sieviešu diena un vīrieši apkārt spēj pārsteigt un iepriecināt!