Uzmanību!

No Tags | Jaunumi | Uzmanību! nav komentāru

Sportists, kuram vēlāk apstiprināta Covid-19 infekcija, 18.maijā (otrdien) bijis uz treniņu.

Visiem sportistiem, kuri bijuši uz treniņu minētajā datumā no plkst.17.00-20.00, ieteicams novērot savu veselības stāvokli. Ja parādās Covid-19 infekcijai raksturīgi simptomi, ieteicams palikt mājās un sazināties ar ģimenes ārstu, lai izvērtētu veselības stāvokli.